Historik

Det började år 1878 då Vislanda Bolmens järnväg stod klar, som senare skulle utökas och bli till KVBJ (Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg). Järnvägen sträckte sig från Halmstad via Bolmen/Ljungby/Vislanda och vidare till Karlshamn. Järnvägen var smalspårig och hade den lite udda spårvidden av 1067 mm. I samband med denna uppfördes det första stationshuset i Ljungby.

1899 stod den 15 mil långa SSJ (Skåne Smålands Järnväg) klar och smalspåret i Ljungby fick sällskap av den normalspåriga järnvägen som sträckte sig från Helsingborg i söder till Värnamo i norr. Från orten var det nu alltså möjligt att ta sig i alla fyra väderstrecken och eftersom de två järnvägslinjerna korsade varandra just här, blev orten något av en järnvägsknut och det innebar också att man fick en bangård med 2 olika spårvidder, ett mindre lokstall att hysa ett stationerat växellok uppfördes.
Bägge linjerna trafikerades både med gods och persontrafik.

De fristående järnvägarna övertogs under 40-talet av SJ och under 50-talet rev man den ursprungliga stationsbyggnaden, och uppförde en mer tidstypiskt och modernare byggnad, det vill säga, byggnaden vi har idag.

Det ökade antalet bussar och lastbilar visade sig dock bli en hård konkurrent till tåget, och 1966 beslutade man lägga ner den smalspåriga linjen KVBJ på grund av dålig lönsamhet, kort därefter revs linjen upp.

Persontrafiken på SSJ avvecklades av samma anledning 1968, därefter var det endast godståg som for fram längs linjen, och etappvis trappades även detta ner på delar av banan. Sista åren var det bara godstrafiken mellan Ljungby och Värnamo som kvarstod. I mitten av 90-talet gick en epok i graven när det sista (?) tåget från Ljungby försvann.